Opti omdöme och recension

opti logo

I denna artikel kommer vi gå igenom vårt omdöme och recension för Opti. Vill du lära dig mer om fondroboten så är denna artikel perfekt för dig. 

Opti är en fondrobot som gör att du enkelt kan spara pengar och investera i fonder, även när du inte har tid eller lust att ägna mycket arbete på dina investeringar. Opti kommer att förvalta dina fonder med låg risk för ditt sparande. Din portfölj utvärderas regelbundet och balanseras efter behov. 

I denna artikeln får du bland annat lära dig:

Vad är Opti?

Opti grundades 2017 av Jonas Hombert och fem andra ekonomi- och teknikexperter. Målet med Opti är att erbjuda ett smart sätt för kunder att få tillgång till oberoende rådgivning och lönsamma investeringar. Tillsammans har grundarna över 25 års erfarenhet inom branschen, och faktum är att Optis lönsamhet och omsättning har ökat stadigt sedan bolaget grundades. 

Men även om lönsamheten för själva företaget ser positiv ut, är vi främst intresserade av hur Opti investerar sina kunders pengar, och om det är ett lönsamt alternativ för dig som kund. 

Opti fondrobot är en smart app som automatiskt investerar ditt insatta kapital i fonder, baserat på dina önskemål och förutsättningar. När du öppnar ett konto med Opti, kommer du få svara på frågor gällande dina investeringsmål, och sedan rekommenderar Opti en passande portfölj baserat på dina svar. Frågorna handlar främst om dina ekonomiska förutsättningar, vilken risk du är villig att ta, och hur långsiktigt ditt sparande är. 

Självklart är målet med investeringen att du ska få en bra avkastning på din handel med värdepapper, i utbyte mot en relativt låg avgift.

Du kan när som helst gå tillbaka och ändra dina svar i appen. Dina förutsättningar kanske förändras, eller så lär du dig mer om ditt sparande och vill se dina investeringar växa på ett annat sätt. Du är alltså inte låst till din första portfölj, utan kan ändra om efter behov.

Om du till exempel vill se din investering växa i minst 10 år, kommer fondroboten föreslå att du investerar i en högre procentandel i tillgångar med hög risk, där chansen också är större för högre vinst över tid. Aktier är det bästa exemplet på tillgångar med hög risk som kan ge hög avkastning på lång sikt. 

Men om du å andra sidan endast vill spara i 5 år, för att sedan använda pengarna till en bostad eller liknande, kommer din fondrobot att investera i tillgångar med lägre risk. Detta kallas för riskjusterad avkastning. 

Men, du kan som sagt när som helst välja att byta fonder, och göra uttag från ditt investeringssparkonto. Opti vill att kunderna ska känna att de har kontroll över sitt sparande, och då är just kontrollen och valfriheten a och o.

Vad betyder fondrobot?

Det som skiljer en fondrobot från exempelvis en bankrådgivare eller fondförvaltare, är att de senare oftast inte är opartiska och kan rekommendera investeringsmöjligheter baserat på andra saker än lönsamheten för just dina investeringar. En fondförvaltare hos banken kan exempelvis få betalt av ett företag för att rekommendera just det företagets aktier. 

Optis stora USP (Unique selling point) är att de kan kalla sin fondrobot för oberoende, eftersom de inte får någon som helst ersättning, eller kick-back, från de aktiebolag som ingår i deras portföljer. 

Opti fondrobot använder just oberoendet som en del i sin marknadsföring. De hävdar att urval och investering sker med hjälp av Nobelprisbelönade matematiska formler. Och visst är det så, men vi ska inte glömma att fonder ändå förvaltas till viss del av Optis medarbetare. Den mänskliga faktorn finns alltså till viss del kvar, även om det mesta sker med hjälp av matematik.

Opti är alltså ingen egen fond som du kan köpa in dig i, utan appen använder smart teknologi för att räkna ut och kombinera fonder som ger så bra resultat som möjligt, i relation till risken du tar.

Vad investerar Opti pengarna i?

Opti fondrobot investerar dina pengar i fonder som innehåller en kombination av olika tillgångar. Detta kallas för diversifiering, och anses ge investeraren ett bättre sparande med högre lönsamhet och lägre risk över tid. Tillgångarna som Opti investerar i är aktier, räntor och råvaror – genom olika fonder. 

Investering i värdepapper hos konkurrerande fondrobotar är främst fondinvestering i aktier och räntor, vilket alltså skiljer Opti från andra, liknande tjänster, som exempelvis Lysa och Avanza auto. Diversifieringen är också anledningen till varför Opti fondrobot är något dyrare än konkurrenterna.

Konkurrenter (som Lysa) hävdar givetvis att just dem har den bästa fondroboten, baserat på bra avkastning och låga avgifter. Och visst finns det andra alternativ till Opti, det är just därför du som potentiell kund behöver skaffa dig ett eget omdöme och undersöka vilket alternativ som passar just dig. 

När du investerar hos Opti sker det via ett ISK (investeringssparkonto) vilket innebär att du är skyddad av statlig insättningsgaranti och investerarskydd.

Hållbart sparande

Hållbart sparande definieras som ESG (Environmental, Social and Governance). Du som kund hos Opti kan välja hållbart sparande, vilket då innebär att fonderna aktivt väljer bort bolag som bryter mot kränkningar av exempelvis miljö, mänskliga rättigheter och etik. Branscher som vapenproduktion, tobak och fossila bränslen utesluts. 

Just möjligheten att enkelt kunna välja hållbart, miljövänligt sparande är en faktor som skiljer Opti från konkurrenterna. 

Alla Optis portföljer tar hänsyn till hållbarhet, men det finns tre olika alternativ för den som vill ha en hållbar portfölj. Dessa är:

  • Normal portfölj. Med sin normala portfölj menar Opti att fonderna ställer krav på bolagen de investerar i. Dessa krav rör såväl arbetsrätt och bolagsstyrning, som att bolagen aktivt arbetar för att begränsa sin negativa inverkan på miljö och klimat. 

 

  • Extra hållbar portfölj. I den extra hållbara portföljen inkluderas internationella, valutasäkrade gröna obligationer. Hållbarhetskraven på fonderna höjs. Nackdelen med dessa portföljer är att förutsebarheten minskar något, på grund av att räntefonderna blir mindre diversifierade.

 

  • Maximalt hållbar portfölj. Här görs samma särskilda urval som ovanstående portföljer, inklusive tillägg av gröna obligationer. Dessutom undviks fossila bränslen i allra högsta grad, och råvaror utesluts ur tillgångarna. Nackdelen med den maximalt hållbara portföljen är att den innebär en lägre grad av diversifiering och en något sämre förväntad avkastning. 

 

Nackdelarna med Opti är enligt kritiker de avgifter som fondroboten tar ut för att investera dina pengar. Men att använda olika investeringsverktyg för sitt sparande innebär alltid en total avgift utöver eventuell förlust. Oavsett om du väljer att investera med hjälp av en fondförvaltare hos din bank, eller hos någon annan spar- eller investeringsrobot. 

Det enda sättet du kan undvika omkostnader här är att helt enkelt ansvara för din aktieportfölj själv. Och då tar du också hela ansvaret för ditt kapital själv. Det är inte många småsparare som har möjligheten att läsa på och hålla sig ajour med börsmarknaden på samma sätt som en fondrobot, och därför kan du inte heller räkna med samma lönsamhet.

Men om du redan är bekant med börsmarknaden, eller om du till och med investerat framgångsrikt tidigare, är Opti kanske inte något för dig. Men om du tillhör den skara aktieintresserade som gärna investerar själv, kan du spara i aktier “vid sidan av” och samtidigt använda en fondrobot. 

Du kan till exempel välja att sätta in 90% av dina sparpengar i Opti, och spekulera resterande 10% själv på aktiemarknaden. Då har du både en trygghet och får samtidigt möjlighet att fritt köpa och sälja tillgångar.

Historisk avkastning

Historisk avkastning är ett sätt att mäta vinsten över tid. Då Opti grundades 2017 finns inte tillräckligt med data för att säkert säga att portföljen varit vinstbringande, även om de kalkyler som visas upp på företagets hemsida pekar uppåt.

opti historisk avkastning

Disclaimer: Ingenting på Fondrobotar.se ska läsas som finansiell rådgivning. Vårt mål är att erbjuda en tjänst för att inspirera dig till en bättre privatekonomi. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondrobotar.se innehåller annonslänkar till de olika fondrobotarna.

opti logo
4.7/5

4,7av 5 | Omdöme på Trustpilot

Börja investera med Opti fondrobot idag

Det är mycket enkelt att komma igång med sitt sparande hos Opti. För att kunna använda Opti måste du ha tillgång till en smartphone och ett Bank-ID. Du måste vara svensk medborgare, eller iallafall ha ett svenska personnummer samt goda kunskaper i svenska språket då appen endast finns tillgänglig på svenska.

Den finns också endast på svenska versioner av App store och Google Play. Du måste också vara över 18 år. Här går vi igenom hur du gör för att komma igång:

Steg 1. Ladda ner Optis app till din telefon

Det första steget är att gå in på din App Store för iOS, eller Google Play för Android. Sök efter “Opti – ett bättre sparande” och välj ladda ner/installera.

Optis app är kostnadsfri att ladda ner. Tack vare enkel registrering med BankID behöver du inte fylla i mängder av personuppgifter, utan själva registreringen går snabbt och säkert. 

Du behöver dock ha en e-postadress, men detta bör inte vara något problem idag.

Steg 2. Svara på enkla frågor om dig själv och din situation

För att komma igång får du svara på ett antal frågor om din ekonomi, familjesituation och din syn på risk. Detta för att fondroboten ska kunna rekommendera en så passande portfölj som möjligt.

Steg 3: Få ett investeringsförslag - justera eller godkänn

Opti kommer sedan med ett investeringsförslag, en portfölj. En portfölj är en smart sammansatt kombination av olika fonder, som baseras på den information du angett när du svarat på frågorna. Du kan välja att godkänna investeringsförslaget, eller justera portföljen för att den ska passa dina önskemål.

Du kan alltid gå tillbaka och ändra i portföljen senare. 

Steg 4. Sätt upp ett automatiskt månadssparande/investerande

För att komma igång med investeringen måste du sätta in pengar, alltså koppla ett bankkonto till din portfölj. Du bestämmer själv hur mycket du vill sätta in, men Opti föreslår ett lämpligt belopp beroende på de frågor du svarat på tidigare. Minsta möjliga insättning är 200 kronor, och minsta möjliga automatiska månadsinsättning är också 200 kronor. 

Du kan välja att sätta in ett engångsbelopp, eller göra en regelbunden och automatisk månadsöverföring.

För att starta ett månadssparande gör du såhär:

  1. Klicka på din portföljöversikt, det är ikonen längst ner till vänster.
  2. Välj den portfölj du vill månadsspara i
  3. Klicka på inställningar (ikonen längst upp till höger).
  4. Scrolla ner och välj “månadssparande”. 

Nu kan du ange belopp och datum för månadssparandet. Vanligt är att pengarna överförs den 25:e i varje månad, men du kan välja vilken dag som passar dig bäst. Du kan när som helst ändra dina inställningar för månadssparande, till exempel om du vill öka eller minska beloppet, eller pausa sparandet.

Tänk på att första gången du sätter in pengar kan det ta upp till en vecka innan pengarna är investerade och syns i appen. Vid nästkommande månadssparande och insättningar tar det fyra till sex vardagar för pengarna att synas. 

Obs! Att spara och investera med en fondrobot innebär alltid en risk. Du kan undvika förödande förluster genom att inte investera mer än vad du har råd med. Tänk också på att historisk vinst över tid inte garanterar en vinst i framtiden.

Opti omdöme och recension

Vi tycker att Opti har en väldigt bra tjänst. Dessutom tycker vi att Optis mobiltjänst fungerar smidigt och bra. Robotrådgivarens låga avgifter gör att det blir en väldigt prisvärd spartjänst som absolut kan ses som en av de bättre fondrobotarna på marknaden. 

opti logo
4.7/5

4,7 av 5 | Omdöme på Trustpilot

Opti avgifter

Alla fondrobotar tar ut vissa avgifter för att investera dina pengar. Detta är i mångt och mycket en självklarhet, eftersom alla tjänster som erbjuder något av värde där arbetskraft och kompetens är inblandat givetvis måste få betalt för mödan. Det som är intressant för den här recensionen av Opti fondrobot är hur deras avgifter står sig mot konkurrenterna.

Förvaltningsavgifter

Du betalar ca 0,9% av din aktieportföljs värde per år. Det betyder att om du sparar 10 000 kronor, betalar du 90 kronor i avgift.

Fondavgifter

Fondavgiften hos Opti är endast 0,22%-0,28%. Kostnaden varierar då olika fonder i portföljen kostar olika mycket. 

Just den låga fondavgiften är en annan fördel med fondroboten som Opti gärna skyltar med. En investering i valfri fond med Opti ger nämligen i genomsnitt 40% lägre kostnad för fonden. Det är alltså billigare att investera i fonder med Opti än hos de flesta banker. Hur kan detta vara möjligt? 

Jo, bankrådgivare och fondinvesterare tar ut en avgift för att investera ditt kapital. En så kallad fondavgift, även kallad distributionskostnad eller kick-back. Då Opti fondrobot är en oberoende rådgivare vidarebefordrar de säljprovisionerna från fondbolagen tillbaka till dig, och överskottet återinvesteras i din portfölj.

FondrobotAvgift till fondrobotenTotal avgift
Sigmastocks0,35%0,35-0,39
Lysa0,15-0,24%0,30-0,41%
Opti0,50%0,82-0,88%
Avanza auto0,35%0,40-0,50%
Fundler0,15-0,49%0,24-1,13%
BetterWealth0,09-0,49%0,25-0,93%
Nordnet Robosave0,50%

0,90-0,98%

Vill du lära dig mer om andra robotrådgivare så kan du läsa på vår sida där vi jämför de olika fondrobotar.

Fördelar med Opti

Fördelarna med Opti är flera. Det finns mycket data att ha i åtanke för den ska investera i fonder. Med Opti kan du som investerar “släppa taget” om dina investeringar, och låta fondroboten helt enkelt göra jobbet åt dig.

Du behöver inte läsa på om olika marknader, analyser och fonder. Frågeställningar som “Vad är en bra fond?” Svarar Opti åt dig.  Fondroboten håller helt enkelt koll på olika kriterier som ska analyseras. 

De främsta fördelarna med Opti är:

Nackdelar

Givetvis finns det också några nackdelar med Opti. En robotrådgivare passar inte alla typer av sparare, och det är inte säkert att just Opti är rätt för dig.  De främsta nackdelarna med Opti är:

  • Den totala avgiften är något högre än hos konkurrenterna. Det innebär i praktiken att ett sparande hos Opti kan innebära en högre avgift per år. 

  • Tjänsten erbjuds endast som app. Du kan inte heller använda Opti om du inte kan svenska språket obehindrat. 

  • Ingen personlig rådgivning av en verklig människa. Då Opti är en robotrådgivare har de spenderat mycket tid och resurser på att utveckla tekniska lösningar på alla dina problem och frågeställningar, men de har ingen möjlighet att samtala med dig som exempelvis en banktjänsteman kan. 

Som du ser finns det flera nackdelar med Opti som är värda att överväga, innan du bestämmer dig för att spara dina pengar just här. Viktigt att lägga på minnet igen, är att alla typer av investeringar innebär en viss risk, och det finns inga garantier för att dina pengar kommer att växa.

Vanliga frågor om Opti (FAQ)

Här är några av de vanligaste frågorna om att spara pengar med Opti, som dykt upp under arbetet med den här recensionen. 

Ja, insättningsgaranti och investerarskydd ingår automatiskt när du väljer att öppna ett investeringssparkonto och spara hos Opti. 

Opti investerar i olika typer av fonder som hanterar aktier, räntor och råvaror.

Även om Opti är ett relativt säkert alternativ för dina investeringar och ditt sparande, hindrar det inte den ekonomiska marknaden från att både öka och minska. 

När det gäller säkerheten i den tekniska delen, använder Opti den senaste och mest säkra krypteringstekniken som finns tillgänglig. Och då dina pengar investeras vidare till ett klientmedelskonto i ditt namn, och inte stannar kvar i ditt investeringssparkonto, kan du känna dig trygg i att ditt sparande är säkrat, även om appen skulle bli utsatt för cyberattacker eller liknande.

opti logo
4.7/5

4,7 av 5 | Omdöme på Trustpilot

Disclaimer

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 

En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. 

Sidan innehåller samarbetslänkar till bland annat Sigmastocks, Lysa, BetterWealth, Opti, Avanza och Nordnet. Ingenting på Fondrobotar.se ska läsas som rådgivning.

Källor

Vi har samlat all information från följande sajter:

Dela artikeln:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Innehåll

Rulla till toppen