Disclaimer för Fondrobotar.se

Allmän Information

Innehållet som publiceras på Fondrobotar.se är avsett att fungera som allmän information och ska inte betraktas som finansiell rådgivning, investeringsrådgivning, skatterådgivning eller någon annan form av specifik rådgivning. Användare av denna webbplats uppmanas att konsultera med en kvalificerad professionell innan de fattar några investeringsbeslut.

Risker med investeringar

Investeringar i finansiella marknader, inklusive de som görs med hjälp av fondrobotar och robotrådgivare, innebär risker. Värdet på investeringar kan både öka och minska, och investerare riskerar att förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Användare bör vara medvetna om att Fondrobotar.se inte tar något ansvar för investeringsbeslut som baseras på information från denna webbplats.

Ingen garanti för korrekthet

Fondrobotar.se strävar efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information. Trots detta kan vi inte garantera att all information på webbplatsen är fullständig, korrekt eller aktuell. Marknadsförhållanden, lagändringar och andra faktorer kan leda till att information snabbt blir föråldrad eller oanvändbar.

Oberoende och objektivitet

Fondrobotar.se är en oberoende webbplats vars målsättning är att jämföra fondrobotar på den svenska marknaden. Vi strävar efter att alltid ge dig som läsare oberoende recensioner. Vi erhåller en finansiell ersättning när du öppnar ett konto hos några av aktörerna på webbplatsen genom våra länkar – men ingen aktör betalar oss för att synas på webbplatsen.

Användarens ansvar

Användning av informationen som tillhandahålls på Fondrobotar.se sker på användarens egen risk. Användare är ansvariga för att bedöma relevansen och noggrannheten av innehållet som finns på webbplatsen. Fondrobotar.se, dess ägare, anställda, skribenter och samarbetspartners frånsäger sig allt ansvar för direkta eller indirekta förluster eller skador som kan uppstå genom användning av informationen eller som resultat av investeringsbeslut.

Externa länkar

Fondrobotar.se kan innehålla länkar till externa webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet eller noggrannheten på dessa externa webbplatser, och en länk till en annan webbplats ska inte ses som ett godkännande av den webbplatsens innehåll.

Ändringar och uppdateringar

Informationen och policyn på Fondrobotar.se kan ändras eller uppdateras utan förvarning. Det är användarens ansvar att hålla sig uppdaterad med eventuella ändringar.

Rulla till toppen