Policy för Faktagranskning för Fondrobotar.se

Syfte

Denna policy för faktagranskning fastställer de riktlinjer och processer som Fondrobotar.se använder för att säkerställa noggrannhet, tillförlitlighet och trovärdighet i allt innehåll som publiceras på vår webbplats. Vårt mål är att ge våra användare tillförlitlig och korrekt information om fondrobotar och robotrådgivare på den svenska marknaden.

Process för faktagranskning

  1. Val av källor: All information ska hämtas från pålitliga och respekterade källor. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, officiella uttalanden och rapporter från robotrådgivare, finansiella tillsynsmyndigheter, branschledande publikationer och verifierade nyhetskällor.

  2. Korskontrollering: Fakta ska korskontrolleras med flera oberoende källor för att säkerställa konsistens och tillförlitlighet.

  3. Expertgranskning: Innehåll som rör komplexa finansiella eller tekniska ämnen ska granskas av kvalificerade experter inom det relevanta området. Vår interna expert är Anton Gustafsson, grundare av Fondrobotar.se. Vi använder oss dock av fler externa experter inom finans för att bygga en så bra plattform som möjligt.

  4. Uppdatering av information: Faktagranskare ska regelbundet uppdatera innehållet för att säkerställa att informationen är aktuell, särskilt i ljuset av nya marknadsutvecklingar, lagändringar eller ny teknik.

  5. Klarhet och Precision: Information ska presenteras på ett klart och begripligt sätt. Teknisk jargong ska förklaras eller undvikas för att säkerställa tillgänglighet för en bred publik.

Ansvar och redovisning

  1. Ansvar för faktagranskning: Alla medlemmar i redaktionen är ansvariga för att följa denna policy. Detta inkluderar skribenter, redaktörer och andra innehållsproducenter.

  2. Korrigering av fel: Om felaktig information publiceras, är det vår skyldighet att snabbt korrigera felet och tydligt ange ändringar som gjorts i befintligt innehåll.

  3. Användarfeedback: Vi uppmuntrar våra användare att rapportera potentiella felaktigheter eller föråldrad information. Sådan feedback ska tas på allvar och undersökas noggrant.

Uppdatering av policyn

Denna policy för faktagranskning ska regelbundet ses över och uppdateras för att spegla nya metoder, tekniker och standarder inom faktagranskning och informationshantering.

Rulla till toppen